Beata Lipska

CZYLI JAK “RETROSPEKCJE” ZMIENIAJĄ CIEBIE I TWOJĄ DRUŻYNĘ

Poniższy tekst powstał przy nieocenionej pomocy Natalii Kraszewskiej.
Dzięki Nat!

USIĄDŹ I POMYŚL

Czy Ty też czasem potrzebujesz kolokwialnie mówiąc usiąść na dupie i pomyśleć nad czymś? Rozważyć za i przeciw, wyjść z siebie, stanąć obok i popatrzeć na swoje życie? Może nie każdy od razu musi wychodzić z siebie

ale wiesz —…

Beata Lipska

PHP/Go👩🏻‍💻 Junior Dev 😇Soft Skills Preacher 📝Blogger 👩🏻‍🏫 Educator ✏️Illustrator ✍️Writer 🎙🗣Public Speaker 👩‍👩‍👦Parent 🇵🇱🇬🇧 🏳️‍🌈 She/Her

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store