Beata Lipska

Sign in

The following text was created with the invaluable help of Natalia Kraszewska Thanks, Nat!

English translation: Mirabella Burek (LingoCV)

SIT DOWN AND THINK

Do you sometimes need simply just to sit on your butt and think about something? Consider the pros and cons, get some distance and look at your life from a different perspective? Maybe not everyone has to get out of body experience immediately, but you know — it’s a good exercise for your core. Some people practice these things every day! During their evening ritual “cig” they think:

eh… it was a great day, but maybe that old lady in 7-Eleven…


Data audycji: 1 marca 2021
Tytuł oryginalny: 🙉🙊🙈 Sztuka dawania/otrzymywania feedbacku
Opis: Jak co tydzień- rozmawiamy o IT i nie tylko. Feedback może wpłynąć na całą naszą karierę, ale też życie- zwłaszcza to wewnętrzne. Jak to jest/było u was? Zapraszam do dyskusji 💪🏻🎙
Współprowadzący: Jan Rutkowski, Arkadiusz Wasilonek
Audycja odbyła sie w ramach inicjatywy dev-radio.pl

To już piąte spotkanie na Clubhouse w poniedziałkowy wieczór, kiedy to wspólnymi siłami próbowaliśmy sobie odpowiedzieć na kilka bardzo ciekawych pytań: czym jest feedback? Jak dawać feedback? Po co dawać feedback. I tak zdołałam spisać kilka refleksji na temat informacji zwrotnej w formie pisanej i…


CZYLI JAK “RETROSPEKCJE” ZMIENIAJĄ CIEBIE I TWOJĄ DRUŻYNĘ

Poniższy tekst powstał przy nieocenionej pomocy Natalii Kraszewskiej.
Dzięki Nat!

USIĄDŹ I POMYŚL

Czy Ty też czasem potrzebujesz kolokwialnie mówiąc usiąść na dupie i pomyśleć nad czymś? Rozważyć za i przeciw, wyjść z siebie, stanąć obok i popatrzeć na swoje życie? Może nie każdy od razu musi wychodzić z siebie

ale wiesz — to dobre ćwiczenie dla Twojego wnętrza. Są ludzie, którzy praktykują takie rzeczy codziennie! Przy wieczornym rytualnym “szlugu” myślą:

ech… ależ to był zajebisty dzień, tylko może ta babka w Żabce nie powinna mi wchodzić w drogę i była niemiła. Potem ja byłam niemiła i to tak nie powinno być. Dałam…

Beata Lipska

PHP/Go👩🏻‍💻 Junior Dev 😇Soft Skills Preacher 📝Blogger 👩🏻‍🏫 Educator ✏️Illustrator ✍️Writer 🎙🗣Public Speaker 👩‍👩‍👦Parent 🇵🇱🇬🇧 🏳️‍🌈 She/Her

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store